OZTEKCELL

Oztekcell.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

0(380)524 5 524

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2019 OZTEKCELL, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.