OZTEKCELL

Oztekcell.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

03805245524

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2023 OZTEKCELL, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.